Tutkimuksia


Kävin vastikään keskustelua erään lääkärin kanssa niskamanipulaation vaaroista ja tuon tuosta asiasta saa lukea myös sosiaalisesta mediasta. Ikävää on todeta, että asiasta puhutaan tieteellisesti väärin ja ihmisiä pelotellaan aivan suotta. Ohessa kiistatonta dataa asiaa selvittämään. Omasta puolesta haluaisin tietenkin vielä korostaa, että kannattaa varmistaa, että niskaasi hoitaa ammattilainen. Asian voi aina varmistaa Valvirasta: https://julkiterhikki.valvira.fi/

 • We found no excess risk of carotid artery stroke after chiropractic care. Associations between chiropractic and PCP visits and stroke were similar and likely due to patients with early dissection-related symptoms seeking care prior to developing their strokes.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27884458

 • There is no convincing evidence to support a causal link between chiropractic manipulation and CAD

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014532

 • The medical literature does not support a clear causal relationship between CMT and ICAD.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12801430

 • The benefits of chiropractic care for neck pain seem to outweigh the potential risks.

http://www.jmptonline.org/article/S0161-4754(07)00178-9/abstract


Nyt vuorostaan verrattiin tuloksia, kustannustehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä selkäranka-, lonkka- ja olkapääperäisistä kiputiloista kärsivillä potilailla, jotka konsultoivat ensimmäisenä joko lääkäriä (n=403) tai kiropraktikkoa (n=316).

 • Tutkimuksen mukaan molemmat konsultaatiot olivat ainakin yhtä tehokkaita ja kiropraktiikka oli selkeästi kipua lievittävempää (1)
 • Ensimmäisenä kiropraktikkoa konsultoineet asiakkaat olivat myös tyytyväisempiä ja palvelu oli yhteiskunnalle kustannustehokkaampaa (1)

Toisessa tukimuksessa verrattiin fysioterapian (n=48), kiropraktiikan (207) ja lääkärin (409) palveluiden kustannustehokkuutta potilailla, jotka saapuivat ensimmäiseen konsultaation uusiutuneen alaselkäkivun takia.

 • Tutkimuksen mukaan ensimmäinen konsultaatio fysioterapeutilla tai kiropraktikolla vähensi selkeästi uusiutuneen alaselkäkivun kuvantamisen ja kirurgisten toimenpiteiden määrää ja on näin kustannustehokkaampaa kuin ensimmäinen konsultaatio lääkärillä. (2)
 1. Houweling T.A., et al., (2015) First-contact care with a medical vs. chiropractic provider after consultation with a swiss telemedicine provider: comparison of outcomes, patient satisfaction, and health costs in spinal, hip, and shoulder pain patines. Journal of manipulative Physiological Therapeutics.
 2. Fritz J.M., Kim, J., Dorius, J., (2015). Importance of the type of provider seen to begin health care for a new episode low back pain: associations with future utilization and costs. Journal of Evaluation in Clinical Practice. doi: 10.111/jep.12464

Norjalainen tutkimus osoitti kiropraktiikan säästävän sairaanhoitokuluja sekä vähentävän sairauspoissaoloja

Norjassa toteutettiin kansallinen koeohjelma vuosina 2001-2003, johon osallistui noin 20 % Norjan väestöstä. Ohjelman aikana potilaat eivät enää tarvinneet kiropraktikolle lääkärin lähetettä saadakseen korvausta Norjan kansalliselta sosiaaliturvalaitokselta. Kiropraktikoille annettiin myös oikeus myöntää potilaille sairauslomaa ja lähettää potilaita erikoislääkärin tutkittavaksi. Lisäksi kiropraktikot saivat määrätä potilaille fysioterapeuttista hoitoa ja ohjata heitä röntgen-, ultaääni-tai magneettikuvauksiin.

Koeohjelmasta saatiin muutamia merkittäviä tuloksia. Muutoksella saatiin säästöjä sekä potilaiden maksamiin lääkärikuluihin että kansallisen sosiaaliturvalaitoksen (Suomessa Kela) maksamiin korvauksiin.Kun potilas ei enää tarvinnut kiropraktikolle lääkärin lähetettä saadakseen korvausta sosiaaliturvalaitokselta, moni potilas hakeutui suoraan kiropraktikon hoitoon. Näin ollen suurempi määrä potilaita sai nopeammin kiropraktikon hoitoa. Merkittävää oli myös se että 2 vuoden aikana sairauspoissaolot kasvoivat 1-2 % yksikköä vähemmän ohjelmaan osallistuneissa maakunnissa kuin muualla Norjassa. Potilaiden näkökulmasta tärkein muutos liittyi mahdollisuuteen hakeutua suoraan kiropraktikon hoitoon ilman lääkärikäyntiä. Tämä mahdollisuus koettiin käytännölliseksi, tehokkaaksi ja aikaa säästäväksi ja käytännön toivottiin jatkuvan. Suomessa kiropraktikon hoitoon voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä, mutta hoidoista ei saa Kela-korvausta.

Suomen kiropraktikkoliiton tavoitteena on saada kiropraktiikan asema Suomessa samalle tasolle kuin se on esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa. Tämä sisältää muun muassa oikeuden lähettää potilas röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvauksiin. Kiropraktikon yliopistotutkintoon kuuluu radiografiaa eli röntgenkuvien ottamista, radiologiaa eli röntgenkuvien tulkitsemista sekä diagnostisia aineita kokonaisuuden ymmärtämiseksi.

Suomen kiropraktikkoliiton puheenjohtaja Roope Rinta-Seppälän mukaan lakimuutoksella aikaansaataisiin Suomessa merkittävät rahalliset ja ajankäytölliset säästöt. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa maailmanlaajuisesti suurimpana terveysuhkana pidetään kroonisia, työkyvyttömyyttä ja invaliditeettia aiheuttavia tauteja. Liikunelinsairauksien osuus invalidisoivista tekijöistä on jo lähes 30 %. Näistä suurimman osan muodostavat alaselän ja niskan vaivat, toteaa Rinta-Seppälä ja jatkaa, terveydenhuollon olisi muututtava tuki-ja liikuntaelinongelmien osalta ennaltaehkäisevämmäksi ja tehokkaammaksi. Kiropraktiikkaa monipuolisemmin hyödyntämällä mahdollistettaisiin potilailla kokonaisvaltaisempi hoito. Potilasturvallisuutta lisäisi myös se, että lakimuutoksella turvattaisiin, että kukaan, joka ei ole kiropraktikko ei voi antaa kiropraktisia hoitoja.

Suomen kiropraktikkoliitto ry perustettiin 1977. Liitto toimii kiropraktikkojen etujärjestönä. Suomen kiropraktikkoliiton kaikilla jäsenillä on alan kansainvälinen yliopistotutkinto. Lähimmät akreditoidut yliopistot ovat Tanskassa ja Norjassa. Kiropraktikkojen koulutus vastaa  esikliinisen vaiheen osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Teoria-aineita ovat muun muassa aanatomia, fysiologia, radiologia, patologia ja neurologia. Lisäksi tutkintoon vaaditaan vuoden mittainen klinikkaharjoittelu. Koulutus antaa vahvan tietotaidon tuki-ja liikuntaelinsairauksien hoidoissa. Kiropraktikon ammattinimike on suojattu. Kiropraktikko nimikettä voivat käyttää vain ne, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran hyväksymän, aammattiin johtavan koulutuksen. Suomessa kiropraktikot on rekisteröity terveydenhuollon keskusrekisteriin Terhikkiin.

Lisätiedot

Suomen kiropraktikkoliiton Puheenjohtaja Roope Rinta-Seppälä

P. 040-708 9192


Nyt olisi vuorostaan aika listata hieman tunnetumpia kiropraktiikan hyötyjä ja faktoja:

 • 1. Turvallista iästä riippumatta (1)
 • 2. Euroopan käypähoitosuositus (NICE) suosittelee maksimissaan yhdeksän kerran manipulaatiohoitosarjaa pitkittyneeseen alaselkäkipuun (7)
 • 3. Auttaa subakuttiin ja krooniseen alaselästä johtuvaan alaraajakipuun (2)
 • 4. Auttaa akuuttiin, subakuuttiin ja krooniseen niskakipuun (3, 4)
 • 5. Apua subakuuttiin ja krooniseen niskaperäiseen pääkipuun (4, 5)
 • 6. Apua akuuttiin epäspesifiin alaselkäkipuun (6)

1. Hawk, C., Khorsan R., Lisi AJ., Ferrance RJ.,Evans MW., (2007). Chiropractic care for nonmusculoskeletal conditions: a systematic review with implications for whole systems research. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13(5), 491-512.

2. Bronfort, G., Hondras, MA., Schulz, CA., Evans, RL., Long, CR., Grimm, R. (2014). Spinal manipulation and home exercise with advice for subacute and chronic back-related leg pain: a trial with adaptive allocation. Annals of Internal Medicine 161(6), 381-391. doi:10.7326/M14-0006

3. Bronfort, G., Evans, R., Anderson, AV., Svendsen, KH., Bracha, Y., Grimm, RH. (2012). Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Annals of Internal Medicine 156, 1-10. doi:10.7326/0003-4819-156-1-201201030-00002

4. Kay TM., Gross A., Goldsmith CH., Rutherford S., Voth S., Hoving JL., et al., (2012). Exercises for mechanical neck disorders. PubMed 15(8), doi:10.1002/14651858.CD004250.pub4.

5. Gross AR., Hoving JL., Haines TA., Goldsmith CH., Kay T., Aker P., Bronfort G., (2004). A Cochrane review of manipulation and mobilization for mechanical neck disorders. Jounal of Spine 29(14), 1541-1548.

6. Von Heymann, WJ., Scloemer, P., Timm, J., Muehlbauer, B., (2013). Spinal high-velocity low amplitude manipulation in acute nonspecific low back pain: a double-blinded randomized controlled trial in comparison with diclofenac and placebo. Spine, 38(7), 540-548. doi: 10.1097/BRS.0b013e318275d09c.

7. NICE guidelines [CG88] https://www.nice.org.uk/guidance/cg88/chapter/1-guidance#manual-therapy 


Miksi liikkumatonta nikamaa kannattaa liikuttaa?

 • 1. Selkärangan pitkäaikainen liikkumattomuus voi johtaa fasettinivelien kulumiseen (1)
 • 2. Selkärangan pitkäaikainen liikkumattomuus voi johtaa fasettinivelien välisten kiinnikkeiden muodostumiseen (2)
 • 3. ”The most interesting thing that came from all these experiments is that chiropractic care, adjusting the spine to restore spinal function, actually changes the way the brain functions.” (Haavik, 2014)

1. Cramer, GD., Fournier, JT., Henderson, CN., Wolcot, CC., (2004). Degenerative changes Following Spinal Fixation in a Small Animal Model. JMPT, 27(3), 141-154.

2. Cramer, GD., Henderson, CN., Little JW., Daley, C., Greive, JT., (2010). Zygapophyseal Joint Adhesions After Induced Hypomobility. JMPT, 33(7), 508-518. doi: 10.1016/j.jmpt.2010.08.002.

3. Haavik, H., (2014). The Reality Check. Haavik Research.


Kolleegani Marco aukaisi vielä hieman selkeämmin jo Juhon aikaisemmin listaamia kiropraktiikan hyötyjä. Hän selitti hyvin mikä on adjustmentti (SMT) eli kiropraktikon suorittama nivelen manipulaatio ja miten se vaikuttaa kehosi toimintaan:

”Kiropraktinen hoito -adjustmentti- on nopea ja kevyt liike, joka kohdistetaan subluksoituneeseen nikamaan. Tutkimukset osoittavat sen parantavan aivojesi kykyä koordinoida raajojesi liikeratoja. Adjustmentti muuttaa aivojesi sensorista (aistitietoa) tulkintaa ja parantaa aivojen lihaksiin lähettämiä hermoviestejä. Tiedämme myös että kiropraktinen hoito -adjustmentti- lisää lihasvoimaa ja estää lihasväsymystä (1-10).”

 1. Haavik and Murphy. Journal of Manipulative and Physiological Theraputics 2011; 34: 88-97.
 2. Holt. PhD Thesis. Auckland, New Zealand: Department of Population Health, Univesity of Auckland; 2013.
 3. Haavik and Murphy. Clinical Neurophysiology 2007; 118: 391-402.
 4. Kelly, Murphy and Backhouse. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2000; 23: 246-251.
 5. Haavik, Taylor and Murphy. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2008; 31: 115-126.
 6. Haavik, Taylor and Murphy. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2010; 33: 178-188.
 7. Enebo. Chiropractic Journal Australia 2003; 33: 93-97.
 8. Marshall and Murphy. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2006;29: 196-202.
 9. Hillermann, Gomes, Korporaal and Jackson. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2006; 29: 145-149.
 10. Niazi, Tûrker, Flavel, Kingett, Duehr and Haavik. Paper presented at: World Federation of Chiropractic`s 12th Biennial Congress; April 6-9, 2013; Durban, South Africa.

Lähde: http://www.liikuntaklinikka.com/adjustmentti


Lisää mielenkiintoisia tutkimuksia kiropraktiikan vähemmän tunnetuista hyödyistä:

 • 1. Mahdollista apua astman tyyppisiin oireisiin, koliikkiin ja niskaperäiseen huimaukseen (1)
 • 2. Yläniskan käsittely voi auttaa lonkan liikkuvuuteen (2)
 • 3. Mahdollinen immuniteetin vahvistuminen (3)
 • 4. Lisääntynyt veren neurotensiini-, oxytosiini- ja kortsoli-hormoonin määrä (4)
 • 5. Voinee vähentää kipua, muokata suoliston, mahan ja aivojen toimintaa, vähentää tulehdusta ja helpottaa stressiä (4)

1. Hawk, C., Khorsan R., Lisi AJ., Ferrance RJ.,Evans MW., (2007). Chiropractic care for nonmusculoskeletal conditions: a systematic review with implications for whole systems research. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13(5), 491-512.

2. Pollard H., Ward G., (1998). The effect of upper cervical or sacroiliac manipulation on hip flexion range of motion. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics, 21(9), 611-616.

3. Teodorczyk-Injeyan, JA., Injeyan, HS., McGregor, M., Harris, GM., Ruegg, R. (2008). Enhancement of in vitro interleukin-2 production in normal subjects following a single spinal manipulative treatment. Chiropractic & Osteopathy, (16), 5, doi:10.1186/1746-1340-16-5

4. Manzano-Plaza., G., Molina, F., Lomas-Vega, R., Martinez-Amat, A., Achalandabaso, A., Hita-Contreras, F., (2014). Changes in Biochemical Markers of Pain Perception and Stress Response After Spinal. Manipulation Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 44, (4), 231-239. doi:10.2519/jospt.2014.4996


Kolleegani Juho on listannut 10 kiropraktisen hoidon vähemmän tunnettua hyötyä!

 • 1. Parantunut näön tarkkuus ja visuaalisen kentän laajuus [1, 2]
 • 2. Parantunut nivelten liiketarkkuus [3, 4]
 • 3. Reaktionopeuden kasvu [5]
 • 4. Aivoprosessoinnin muutokset [5, 6]
 • 5. Muutokset aivojen kyvyssä integroida ja käsitellä aisti- ja liikeinformaatiota [6, 7, 8]
 • 6. Muutokset selkäydinrefleksien herkkyydessä [9, 10, 11, 12]
 • 7. Muutokset keskushermostosta lihaksiin lähtevissä viesteissä [8, 13, 14]
 • 8. Lihasten kestävyyskyvyn parantuminen [15]
 • 9. Lihasvoiman kasvun lisääntyminen jaloissa [15, 16]
 • 10. Kaatumisriskin pieneneminen; tasapainon parantuminen [17, 18]

Lähde: http://kampinkiropraktiikka.fi/2014/08/03/10-kiropraktisen-hoidon-hyotya-joista-et-tiennyt/

[1] Carrick FR. Changes in brain function after manipulation of the cervical spine. J Manipulative Physiol Ther. Oct 1997;20(8):529-545

[2] Wingfield BR, Gorman RF. Treatment of severe glaucomatous visual deficit by chiropractic spinal manipulative therapy: a prospective case study and discussion. J Manipulative Physiol Ther. 2000;23(6):428-434

[3] Haavik H, Murphy B. Sublinical neck pain and the effects of cervical manipulation on elbow joint position sense. Journal of Manipulative Physiol Ther. 2011;34:88-97

[4] Holt K. Effectiveness of chiropractic care in improving sensorimotor function associated with falls risk in older people. Auckland, New Zealand: Department of Population Health, University of Auckland; 2013

[5] Kelly DD, Murphy BA, Backhouse DP. Use of mental rotation reaction-time paradigm to measure the effects of upper cervical adjustments on cortical processing: a pilot study. Journal of Manipulative Physiol Ther. 200;23(4):246-251

[6] Haavik Taylor H, Murphy B. Exploring the neuromodulatory effects of the vertebral subluxation and chiropractic care. Chiropractic Journal of Australia. 2010;40(1):37-44

[7] Haavik Taulor H, Murphy B. Altered central integration of dual somatosensory inpult following cervical spine manipulation. Journal of Manipulative Physiol Ther. 2010;33(3):178-188

[8] Haavik Taylor H, Murphy B. Transient modulation of intracortical inhibition following spinal manipulation. Chiropractic Journal of Australia. 2007;37:106-116

[9] Suter E, McMorland G, Herzog W, Bray R. Decrease in quadriceps inhibition after sacroiliac joint manipulation in patiens with anterior knee pain. Journal of Manipulative Physiol Ther. 1999;22(3)-149-153

[10] Suter E, McMorland G, Herzog W, Bray R. Conservative lower back treatment reduces inhibition in knee-extensor muscles: a randomized controlled trial. Journal of Manipulative Physiol Ther. 200;23(2):76-80

[11] Herzog W, Scheele D, Conway PJ. Electromyographic responses of back and limb muscles associated with spinal manipulative therapy. Spine. 1999;24(2):146-153

[12] Murphy B, Dawson N, Slack J. Sacroiliac joint manipulation decreases the H-reflex. Electromyogr Clin Neurophysiol. 1995;35:87-94

[13] Enebo BA. The effect of cervical manipulation on motor control in healthy individuals: A pilot study. Chiropractic Journal of Australia. 2003;33(3):93-97

[14] Marshall P, Murphy B. The effect of sacroiliac joint manipulation on feed-forward activation times of the deep abdominal musculature. Journal of Manipulative Physiol Ther. 2006;29(3):196-202

[15] Niazi I, Türker K, Flavel S, Kingett M, Duehr J, Haavik H. Increased cortical drive and altered net excitability of low-threshold motor unit levels to the lower limb following spinal manipulation. Paper presented at: World Federation of Chiropractic’s 12th Biennial Congress; April 6-9, 2013; Durban, South Africa.

[16] Hillermann B, Gomes AN, Korporaal C, Jackson D. A pilot study comparing the effects of spinal manipulative therapy with those of extra-spinal manipulative therapy on quadriceps muscle strength. Journal of Manipulative Physiol Ther. 2006;29(2):145-149

[17] Dougherty PE, Hawk C, Weiner DK, Gleberzon B, Andrew K, Killinger L. The role of chiropractic care in older adults. Chiropr Man Therap. 2012;20(1):3

[18] Hawk C, Pfefer MT, Strunk R, Ramcharan M, Uhl N. Feasibility study of short-term effects of chiropractic manipulation on older adults with impaired balance. J Chiropr Med. Dec 2007;6(4):121-131


 • Oikean hengitystekniikan tärkeydestä! Positiivisia vaikutuksia rintakehän ja niskan liikkuvuuteen. (1)

1. Yeampattanaporn, O., Mekhora, K., Jalayondeja, W., Wongsathikun, J., (2014). Immediate effects of breathing re-education on respiratory function and range of motion in chronic neck pain. Journal of the Medical Association of Thailand, 97, 55-59.


Kiropraktikko