Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Ideana on tarjota mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja viimeisimpiin tutkimustuloksiin perustuvaa hoitoa, jossa yhdistyy kiropraktiikka ja fysioterapia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuntoutussuunnitelmaan kuuluu aina yksilön tarpeisiin integroitu manuaalinen ja aktiivinen hoito! Tämä toteutetaan yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

1. Haastattelu

Alkuhaastattelussa selvitetään mahdollisimman tarkasti vaivan syy sekä koko terveyshistoria (sairaudet, lääkitykset, leikkaukset, tapaturmat jne), sekä kartoitetaan hoidon mahdolliset vasta-aiheet.


2. Tutkimus

Kiropraktisilla, toiminnallisilla, ortopedisillä ja neurologisilla testeillä tutkitaan nivelten, lihasten, nivelsiteiden ja hermoston toimintaa. Tutkimuksen pohjalta tehdään erotusdiagnoosi ja yhdessä haastattelun kanssa luodaan hoitosuunnitelma.

Kiropraktikot saavat koulutuksen myös eri kuvantamismenetelmien tulkintaan, ja joissakin tapauksissa kiropraktikkosi saattaa haluta röntgenkuvat rangastasi ennen hoitoa. Mikäli sinulla on jo röntgen/magneettikuvat vaivastasi, kannattaa ne lausuntoineen ottaa mukaan vastaanotolle.

”Etsiessään toimintahäiriöitä kiropraktikko tunnustelee nikamia ja niiden liikeratoja sekä niitä ympäröiviä kudoksia. On tärkeää ymmärtää, että vastaanotolla tutkitaan hermosto- tuki- ja liikuntaelimistöä kokonaisuutena. Usein erilaiset vaivat ja kiputilat ovat usean vuoden tai vuosikymmenten aikana tapahtuneiden, erilasten asioiden summa. Päällimmäisenä vaivaavan ongelman taustalla saattaa usein olla ikäänkuin ”vanhentuneita”, piileviä ongelmia, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet nykyisen ongelman syntyyn. Mikäli näitä piileviä ongelmia ei pureta, aiheuttavat ne ajan kuluessa uudestaan ongelmia ja toivottuun lopputulokseen ei päästä. Tästä syystä vastaanotolla saatetaan hoitaa alueita, jotka eivät tunnu relevantilta nykyisen ongelman suhteen, mutta koska hermosto- tuki- ja liikuntaelimistö on yhtenäinen kokonaisuus, on koko ongelmaketjun purkaminen ehdoton edellytys onnistuneelle hoidolle. Usein hoito joudutaan aloittamaan jopa sellaiselta alueelta, joka ei ole aktiivisesti kipeä.”


3. Hoitosuunnitelma ja -vaiheet

Alkuhaastattelun ja tutkimusten perusteella kiropraktikko tekee hoitosuunnitelman, joka käydään läpi potilaan kanssa. Hoitosuunnitelma sisältää oireiden alkuperän selvityksen, tarvittavien hoitojen määrän ja ennaltaehkäisevät ohjeet. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja/tai –hoitoihin muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Kiropraktista hoitoa annetaan usein 2-6 kertaa riippuen tilanteen ja oireiden vakavuudesta, potilaan iästä, hyvinvoinnista, yleiskunnosta ja elintavoista. Joskus haluttujen hoitotulosten ylläpitäminen edellyttää määräaikaisia seurantahoitoja. Hoitosuunnitelmassa pyritään aina moniammatilliseen yhteistyöhön.

3.1. Akuuttivaihe

Akuuttivaiheen kesto vaihtelee muutamista hoitokerroista muutamia viikkoja kestäviin hoitoihin. Hoidon pituus riippuu oireiden vakavuudesta, potilaan iästä, hyvinvoinnista, yleiskunnosta ja elintavoista. Tavoiteena on kivun lievitys ja toimintakyvyn normalisointi.

3.2. Kuntoutusvaihe

Kuntoutuksen tavoitteena on voittaa lihas-/pehmytkudosvauriot, lihasheikkoudet ja -epätasapainot, jotka usein jäävät pysyvimmiksi ongelmiksi alkuoireiden parantumisen jälkeen. Hoitotuloksen maksimoimiseksi potilaille annetaan ennaltaehkäiseviä kotiharjoitteita toiminnallisten testien perusteella ja tarvittaessa liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. On tärkeä ymmärtää, että hoidon keskeyttäminen ennen toista vaihetta voi johtaa ongelman ennenaikaiseen uusiutumiseen.

3.3 Ylläpitävä/Ennaltaehkäisevät hoidot

Tavoitteena on havaita ja hoitaa uusia ja uusiutuvia kroonisia vaivoja sekä ennaltaehkäistä oireiden pahentumista. On myös olemassa näyttöä sille, että kiropraktikon suorittama ennaltaehkäisevä hoito voi vähentää kipuajanjaksoja ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. (1) Tämän lisäksi päivitetään kuntoutusvaiheen harjoitteita ja ohjeita.


Lähteet:

  1. Descarreaux,M., Blouin J-S., Drolet, M., Papadimitriou, S., Teasdale, N. (2004). Efficacy of preventive spinal manipulation for chronic low-back pain and related disabilities: a preliminary study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 27 (8): 509-514. doi:10.1016/j.jmpt.2004.08.003