Turvallisuus

Manuaalinen terapia koulutetun ammattihenkilön antamana nähdään hyvin turvallisena 1. Lyhytaikaiset ja ohimenevät hoidon jälkeiset tuntemukset liittyvät tavallisimmin tuki- ja liikuntaelinoireille tyypilliseen vaihtelevaan oirekuvaan enemmän kuin itse hoitoon 10. Tanskassa ja Norjassa tehdyssä tutkimuksessa vuosina 2004–2012 kiropraktikoiden, fysioterapeuttien ja yleislääkäreiden hoidosta tehtyjä hyväksyttyjä potilasvahinkotapauksia oli suhteessa vastaava määrä 11.

Kaularangan manipulaation ja nikamavaltimoiden dissekaation syy-seuraussuhde on erittäin harvinainen manuaaliseen terapiaan liitetty potilasvahinko. Dissekaatio tarkoittaa valtimon seinämän kerrosten repeytymistä irti toisistaan suonen pituussuunnassa. Nykytietämyksen mukaan kaularangan manipulaatio ei aiheuta dissekaatiota, ja pieni heikko assosiaatio selittyy samankaltaisilla ensioireilla, kuten niskakivulla, jonka takia potilaat hakeutuvat manuaaliseen terapiaan 12 13 14. Meta-analyysi päätyy tutkimuksien pohjalta toteamaan, että aiempi uskomus manipulaation hoidon jälkeisistä nikamavaltimoiden dissekaatioista on saattanut lisätä merkittävästi aiheettomia potilasvahinkoepäilytapauksia 14.

Duodecim.