Vaikutusmekanismi

Manuaalisen terapian vaikutusmekanismi pohjautuu mekaanisen vaikutuksen lisäksi neurofysiologiseen hoitovasteeseen. Neurofysiologinen vaikutusmekanismi vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten kautta keskushermostotasolle selkäytimeen, aivorunkoon ja aivoihin. Tuki- ja liikuntaelinten manuaalinen terapia vaikuttaa sensorisien hermoratojen aktivoitumiseen, joka voi tuottaa terapeuttisen hoitovasteen parantamalla liikkeen kontrollia ja/tai kipuaistimuksen prosessointia keskushermostossa.

Liikkeen kontrollin ja säätelyn parantuminen voi näkyä muun muassa:

  • Lihasten parantuneena aktivoitumisena, lisääntyneenä lihasvoimana ja -kestävyytenä sekä hienomotoriikan, refleksien ja tasapainoaistin parantumisena.

Kivun vähentyminen tapahtuu pääasiallisesti kipuporttiteorian mukaisesti, jossa tuki- ja liikuntaelin kudoksen sensorinen aktivointi vähentää kipuimpulssin voimakkuutta ja etenemistä keskushermostossa 3 4.

Duodecim.