Lapset ja nuoret

UKK-instituutin ohjeistus 7-17 vuotiaille on vähintään yksi tunti reipasta ja rasittavaa liikkumista päivässä. Molempia, kestävyyttä ja voimaa tulee harjoitella kolme kertaa viikossa. Harjoituksista palautumiseen tarvitaan yhdeksän tuntia unta. (UKK-instituutti 2021, WHO 2020) Toteutuuko tämä lapsen/nuorenne kohdalla? Tämä luo kapasiteettipohjan, mikä tulee olla riittävä jottei lapsi ylikuormitu.

Valitettavasti lasten ja nuorten urheiluvammat ovat yleistyneet ja kasvuikäisten rasitusvammat yhdistyvät organisoituun yksipuoliseen urheiluun, tavoitteelliseen kilpaurheiluun sekä omaehtoisen liikunnan vähyyteen. (Difori JP ym 2014, Jayanthi NA ym. 2015, Smucny M ym. 2015, Vasankari T & Kolu P 2018, Blomqvist ym. 2019; Mononen ym. 2016 Ristolainen ym. 2019) Onko lapsesi harjoittelu monipuolista? Vastaako ohjatun harjoittelun kuormitus lajikuormitusta? Onhan omaehtoiselle liikunnalle aikaa ja intoa?

Tutkimusnäyttöön perustuen fyysisiä ominaisuuksia ja taitoja tulisi harjoittaa monipuolisesti kaikissa kasvun ja kypsymisen vaiheissa, KAIKISSA! (van Hooren & Croix 2020) Kaikkea voidaan harjoittaa iästä huolimatta. Varsinkin maksimi- ja nopeusvoimaa.

Lapsen ja nuoren rasitusvammat:

Rasitusvamman alkamisajankohtaa on vaikea määrittää, mutta se liittyy rasituksen ja levon epäsuhtaan. Toistuva raskas kuormitus (iskutus) aiheuttaa kudoksessa mikrotason vammoja. Myös hormonitasapainon muutoksilla on merkittävä altistava vaikutus (stressihormonit). Kun palautuminen on riittämätön, johtaa tila kudosten vaurioitumiseen. Puolet kaikista kasvuikäisten liikuntavammoista on rasitusvammoja. Esiintyvyydeksi on arvioitu noin 1–1,5 rasitusvammaa 1 000:ta urheiluun käytettyä tuntia kohden. (Difori JP ym 2014, Leppänen M ym. 2019, Lewis J 2020)

Altistavia tekijöitä:

 • Yksipuolinen liiallinen kuormitus suhteessa suorituskykyyn
 • Voimaominaisuudet eivät ole kuormituksen vaatimalla tasolla
 • Toistokuormitus (iskutus)
 • Toistuvat mikrotraumat
 • Virheellinen harjoittelun suunnittelu
 • Riittämätön lepo
 • Vain yhden lajin harrastaminen (Valovich McLeod T ym. Journal of Athletic Training 2011. McGuine TA ym. Am J Sports Med. 2017 Jayanthi NA ym. 2015, Ristolainen ym. 2019)

Yleisimpiä rasitusvammoja joita hoidan:

 • Alaselän (takakaaren), metatarsalien rasitusmurtuman esiasteet ja rasitusmurtumat
 • Nilkan inversiovammat (nyrjähdykset)
 • Kasvu/luutumisalueen kiputilat – apofysiitit (istuinkyhmy, Osgood – Schlatterin tauti, Sinding–Larsen–Johanssonin tauti, Severin tauti, suoliluun anteriorinen harju jne.)
 • Jännekivut (tendiniitit, tendinoosit, tendinopatiat)
 • Toiminnallinen skolioosi

Vastaanotolla kartoitamme mitä vammoille altistavia (bio-psyko-sos.) tekijöitä lapsessa/nuorella on?

 • Onko urheilevan lapsen tai nuoren voimakapasiteetti lajin kuormituksen vaatimalla tasolla?
 • Onko kuormituksen ohjelmointi tasapainossa?
 • Onko palatuminen ja ravinto riittävällä tasolla?
 • Onko sensomotoriikka riittävällä tasolla?
 • Onko taito- ja kehonhallinta riittävällä tasolla?

Osaan auttaa!

Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti ja kiropraktikko, mutta olen toiminut myös yli kahdeksan vuotta juniorijalkapallovalmentajana ja minulta löytyy UEFA B valmentajatutkinto. Olen myös jatkokouluttautunut urheilukiropraktikoksi ja minulle on myönnetty urheilufysioterapeutin sertifikaatti. Nykyään toimin viikottain huippu-urheilijoiden urheilufysioterapeuttina yleisurheilussa ja futsalissa. Urheilukiropraktikkona autan päivittäin kaiken ikäisiä liikkujia- ja urheilijoita lähes kaikista mahdollisista lajeista.