Kiropraktiikka ja soveltava kinesiologia ja neurologia

Soveltava kinesiologia

Kiropraktikko/Fysioterapeutti Tuomo Pieti on jatkokouluttautunut kansainvälisessä soveltavan kinesiologian ohjelmassa Euroopassa. Soveltava kinesiologia yhdistää eri alojen tietotaitoa mm. kiropraktiikasta, osteopatiasta, lääketieteestä, hammalääketieteestä, akupunktuurista, biokemiasta, psykologiasta, neurologiasta ja ravintotieteestä.

Soveltava kinesiologia on lähinnä diagnosointimenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja poistamaan toiminnallisia syitä lihaksiston toimintahäiriöiden takaa.

Manuaalisella lihastestauksella etsittävä toiminnallinen lihasheikkous (inhibaatio) voi usein olla huomaamaton, mutta hoitamaton lihasheikkouden syy voi johtaa pitkittyessään monimutkaisempiin tuki– ja liikuntaelimistön toimintahäiriöihin ja kiputiloihin.

Tällainen lihasheikkous ei ole sellaista, mitä lähdetään siihen lihakseen kohdennetulla voimaharjoittelulla vahvistamaan, vaan kyseessä on lähinnä hermostollinen häiriö ja kiropraktikon tehtävänä on löytää häiriön takana olevat sensoriset syyt ja korjata ne.

Syy toiminnalliseen lihasheikkouteen voi olla mikä vain sensorinen (tunto, haju, kuulo, näkö, maku) eli aivoihin välittyvä aistimus, jonka aivot tulkitsevat uhkaavaksi ja näin ylläpitävät stressireaktiota. Tarkemmin taustalla voi olla mm: nivelongelmat (lukkiumat), silmien toiminnalliset häiriöt, aivohermojen toiminnalliset häiriöt, vääränlainen ruokavalio, psyykkinen stressi, purenta– sekä hammasongelmat jne. Lihastestauksen avulla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi käsitys elimistöä rasittavista tekijöistä.

Biomekaanisessa ärsytystestauksessa esimerkiksi nivelen tai lihaksen neurologisen toiminnan provosointi aiheuttaa reaktion selkärankaan, siitä aivojen motoriseen keskukseen ja edelleen aivokuorelle. Ärsykkeen aiheuttama reaktio heijastuu takaisin tuki -ja liikuntaelimistöön ja on havaittavissa lihasreaktiona. Näin voidaan testata lihaksen oikea tai virheellinen toiminta hermostollismekaaniseen ärsytykseen.

Toiminnallisten lihasheikkouksien ja toimintahäiriöiden korjaamisen hyödyn kokevat kaikki, mutta etenkin huippu-urheilussa se voi olla ratkaiseva ero menestyksen ja loukkaantumiskierteen välillä.

Soveltavaa kinesiologiaa käytämme suuntaa antavina testeinä sekä rakenteellisten (tuki -ja liikuntaelinvaivat) että tarvittaessa biokemiallisten ongelmien kartoittamiseen. Ottamalla huomioon laajemmin terveyteen vaikuttavat tekijät pystymme pääsemään parempiin ja pysyvämpiin hoitotuloksiin.

Tarvittaessa asiakas ohjataan tarkempiin laboratoriotutkimuksiin tai erikoislääkärin vastaanotolle.

Soveltava/toiminnallinen neurologia

Frederick R. Carrickiä pidetään toiminnallisen neurologian isänä. Pitkälti hänen elämäntyön pohjalta esimerkiksi kivunhoito on kehittynyt lääkekeskeisyydestä myös toiminnalliseen suuntaa, kun on alettu ymmärtämään keskushermoston toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä syvemmin.

Toiminnallisessa neurologiassa sovelletaan neurotiedettä keskushermoston ja perifeerisen hermoston toiminnallisien häiriöiden etsimisessä ja hoitamisessa. Käytäntö painottuu visuaalisen eli silmien toiminnan, vestibulaarisen eli tasapainoelinten ja probrioseptisen eli asentotunnon, esim. faskian/nivelten toiminnan tutkimiseen, hoitamiseen ja harjoittamiseen. Käytännössä esimerkiksi soveltavan kinesiologian lihastestausta voi soveltaa yhtenä toiminnallisen neurologian testinä, mutta tämä itsessään ei riitä luomaan kokonaiskuvaa hermoston tilasta.

Toiminnallisia häiriöistä voi seurata mm.

  • lihasten kireyttä
  • lihasvoiman heikkoutta
  • heikentynyttä liikekoordinaatiota
  • tasapaino-ongelmia ja huimausta
  • kipua missä vain kehon osassa
  • päänsärkyä, migreeniä
  • skolioosia
  • toispuoleisuutta

kiropraktikko-fysioterapeutti-äänekoski, ääneseutu, aanekoski


Kiropraktikko & Fysioterapeutti Tuomo Pieti, Jyväskylä & Mikkeli

Chiropractor & Physiotherapist Pieti, Spine & Sports in Jyväskylä & Mikkeli