Käytäntö

Kiropraktikoiden käyttämälle manuaaliselle terapialle yhteistä ovat erilaiset käsillä tehtävät tekniikat, joilla pyritään vaikuttamaan pääasiallisesti niveliin, lihaksiin ja sidekudokseen palauttamalla niiden normaalia asentoa ja toimintaa. Käsillä tehtävän hoidon tarkoitus on lisätä toimintakykyä ja vähentää oireita, kuten kipua. Kiropraktikkojen hoitotekniikoista tavallisimpia ovat erilaiset manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikat, joilla lisätään yksittäisten nikamien tai ääreisnivelten liikerataa hallitulla ja nivelen liikeradan suuntaisella liikkeellä. Manipulaatiohoitoon liittyy myös kiropraktiikkaan tavallisimmin liitetty myytti, että kiropraktikot vain manipuloivat selkää ja eivät esimerkiksi anna harjoituksia ja ohjausta vaivan uusiutumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Suurin potilasryhmä kiropraktikon vastaanotolla ovat selkäsairauksista kärsivät ihmiset. Kiropraktikon vastaanotolla hoidetaan selkäsairauksien lisäksi kattavasti monenlaisia eri-ikäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tavallisimpia vaivoja vastaanotolla ovat:

  • Niska-hartiavaivat, päänsäryt, raajaoireet, kuten olkapää-, kyynärpää-, lantio- ja jalkaterävaivat.

Pienellä osalla kiropraktikon potilaista on ensisijaisesti muita kuin tuki- ja liikuntaelinperäisiä sairauksia.

  • Laajassa tanskalaisessa kyselytutkimuksessa noin 5 % kiropraktikkojen potilaista koki selvää oireiden vähentymistä hengitys-, ruoansulatus- ja verenkiertoelimiin liittyvissä sairauksissa 2.

Yksilöllisesti soveltuvimmat hoitotekniikat, kotiharjoitukset ja elämäntapamuutokset tuottavat todennäköisimmin parhaan ja pysyvimmän hoitovasteen. On tavallista, että oireet alkavat vähentyä ja toimintakyky lisääntyä 1–4 hoidolla, mutta pidempiaikaiset oireet, ryhdin muutokset ja toiminnalliset rajoitukset voivat vaatia kuukausien säännöllistä hoitoa, kuntoutusta ja elämäntapaohjausta.

Duodecim.