Työikäiset

Selkäkipu on länsimaiden kallein terveysongelma. Suomessa selkävaivat maksavat yhteiskunnalle yli miljardi euroa vuodessa. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä, 2014). On olemassa näyttöä, että kiropraktiikka voi auttaa ainakin ihmisiä, jotka kärsivät niska-, selkä- ja selästä johtuvista jalkakivuista. (Heymann, Scloemer, Timm, Muehlbauer, 2013 & Bronfort, Evans, Anderson, Svendsen, Bracha, Grimm, 2012). Suurin osa näistä ihmisistä on työikäisiä.

Nivelten manipulaatio- ja/tai mobilisaatiohoito eli yksi monista kiropraktikoiden tekniikoista, voi lisätä työikäisen niskakipupotilaan hoidon tehokkuutta. Se on myös kustannustehokkaampaan, kun sitä verrataan pelkkään fysioterapiaan tai lääkärin palveluihin. (Korthals-de Bos, Hoving, van Tulder, Rutten-van Mölken, Adèr, 2003 ja Savolainen, Ahlberg, Nummila, Nissinen, 2004). Manipulatiiohoidolla voidaan myös ylläpitää ja parantaa koko kehon hyvää toimintaa (Ks. Blogi). Huomion arvoista on myös se, että Euroopan käypähoitosuositus (NICE) suosittelee manipulaatiohoitosarjaa pitkittyneen alaselkäkivun hoitamiseen (NICE guidelines [CG88]).

On myös olemassa näyttöä sille, että kiropraktikon suorittama ennaltaehkäisevä hoito voi vähentää kipuajanjaksoja ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. (Descarreaux, Blouin , Drolet, Papadimitriou, Teasdale, 2004). Tutkimus on myös osoittanut, että kiropraktikon suorittama hoito voi olla kustannustehokkaampaa ja kipujaksoja ennaltaehkäisevämpää kuin fysioterapia tai lääkärin suorittama hoito. (Cifuentes, Willetts, Wasiak, 2011).

Tärkeää on myös ymmärtää, että tutkimusten mukaan kiropraktikoiden suorittama hoito on erittäin turvallista! (Cassidy, Boyle, Côte, He, Hoqq-Johnson, Bondy, 2009 & Hawk, Khorsan, Lisi, Ferrance, Evans 2007). Tässä on vain kourallinen kaikista tutkimuksista, jotka puoltavat sitä, että kiropraktiikka ei ole vain tehokas, se on myös kustannustehokas ja turvallinen tapa hoitaa yhteiskuntamme kalleinta terveysongelmaa eli selkäkipua.

Ks. sivuista blogi ja palvelut, että mihin muuhun kiropraktiikalla voidaan vaikuttaa!


Lähteet:

  1. Cassidy, J.D., Boyle, E., Côte, P., He, Y., Hoqq-Johnson, S., Bondy , S.J. (2009). Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study..Journal of Manipulative Physiotherapy. 32 (2): 201-208.
  2. Cifuentes, M., Willetts, J., Wasiak, R. (2011). Health Maintenance Care in Work-Related Low Back Pain and Its Association With Disability Recurrence. American College of Occupational and Environmental Medicine. 53 (4): 397-404
  3. Bronfort, G., Evans, R., Anderson, A.V., Svendsen, KH., Bracha, Y., Grimm, R.H. (2012). Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Annals of Internal Medicine. 156: 1-10.
  4. Descarreaux,M., Blouin J-S., Drolet, M., Papadimitriou, S., Teasdale, N. (2004). Efficacy of preventive spinal manipulation for chronic low-back pain and related disabilities: a preliminary study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 27 (8): 509-514. doi:10.1016/j.jmpt.2004.08.003
  5. Hawk, C., Khorsan R., Lisi A.J., Ferrance R.J.,Evans M.W., (2007). Chiropractic care for nonmusculoskeletal conditions: a systematic review with implications for whole systems research. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13(5): 491-512.
  6. Korthals-de Bos, I.B, Hoving, J.L.,van Tulder, M.W., Rutten-van Mölken, M., Adèr, H.J., . (2003). Cost effectiveness of physiotherapy, manual therapy, and general practitioner care for neck pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. British Medical Journal. 326 (7395): 911.
  7. Savolainen A, Ahlberg J, Nummila H & Nissinen M. (2004). Active or passive treatment for neck-shoulder pain in occupational health care? A randomized controlled trial. Occupational Medicine (London) 54(6): 422-424.
  8. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. (2014).Alaselkäkipu. Available: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=D9E4DD6AE394C60C75979F363BD95869?id=hoi20001. Last accessed 6.4.2015.
  9. Von Heymann, WJ., Scloemer, P., Timm, J., Muehlbauer, B., (2013). Spinal high-velocity low amplitude manipulation in acute nonspecific low back pain: a double-blinded randomized controlled trial in comparison with diclofenac and placebo. Spine, 38(7): 540-548.
  10. NICE guidelines [CG88] https://www.nice.org.uk/guidance/cg88/chapter/1-guidance#manual-therapy)